Indkaldelse til Generalforsamling Marievang IF

Klubhuset, Skjoldsvej, Slagelse
Onsdag d. 31.01.2018 kl. 19.45


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning v/ Karina Haugaard

 4. Aflæggelse af revideret regnskab v/ Lars Riishøj

 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Indkomne forslag

(Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 8 dage før.)

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Karina Haugaard, formand – modtager genvalg
Michael Søndergaard Nielsen, IT ansvarlig – modtager genvalg
Thomas Osterland, Redskabsansvarlig – modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant – ny valg

 1. Valg af bilagssuppleanter

Per Hansen – modtager genvalg
Ole Grabas – modtager genvalg
André Jensen – modtager genvalg

 1. Idræt om dagen v/ Lissa

 

 1. Eventuelt.


 

Marievang Idrætsforenings Venners
Ordinære generalforsamling
  Onsdag d. 31 Januar kl. 18:00 i Marievang If s Klubhus

Forslag ,der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. Fastlæggelse af budget for indeværende år

 5. Fastlæggelse af kontingent

 6. Behandling af indkommende forslag

 7. Valg:

  1. Bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4

Formand André Jensen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Ebbe Nielsen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Lotte Overbjerg modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Ove Andersen  modtager genvalg

 1. 1 billagskontrollant og 1bilagskontrollant suppleant

Billagskontrollant John Tønnesen modtager genvalg
Billagskontrollant suppleant Karen Tønnesen modtager genvalg

 1. Eventuelt

Marievang IF Gymnastikforening | Skjoldsvej| 4200 Slagelse | Mail: mif.slagelse@gmail.c​om - cvr32693016