Indkaldelse til Generalforsamling Marievang IF

Klubhuset, Skjoldsvej, Slagelse
Mandag d. 28.01.2019 kl. 19.45


 

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning v/ Karina Haugaard

4. Aflæggelse af revideret regnskab v/ Lars Riishøj

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

9. På valg er: Lars Riishøj, kasserer – modtager genvalg

Mogens Brix Nielsen, sekretær – modtager genvalg

Bjarne Højbjerg – modtager ikke genvalg

Jette Pia Sørensen – modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant – ny valg

10. Valg af bilagssuppleanter Per Hansen – modtager genvalg

Ole Grabas – modtager genvalg

André Jensen – modtager genvalg

11. Idræt om dagen v/ Lissa

12. Eventuelt.

Marievang Idrætsforenings Venners
Ordinære generalforsamling
  Onsdag d. 31 Januar kl. 18:00 i Marievang If s Klubhus

Forslag ,der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. Fastlæggelse af budget for indeværende år

 5. Fastlæggelse af kontingent

 6. Behandling af indkommende forslag

 7. Valg:

  1. Bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4

Formand André Jensen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Ebbe Nielsen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Lotte Overbjerg modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Ove Andersen  modtager genvalg

 1. 1 billagskontrollant og 1bilagskontrollant suppleant

Billagskontrollant John Tønnesen modtager genvalg
Billagskontrollant suppleant Karen Tønnesen modtager genvalg

 1. Eventuelt

Marievang IF Gymnastikforening | Skjoldsvej| 4200 Slagelse | Mail: mif.slagelse@gmail.c​om - cvr32693016