Marievang IF er foreningen for dig.

Er du barn kan du gå til gymnastik, dans, yoga og parkour.
Er du voksen kan du gå til motion, yoga, ældreidræt og badminton.
Vi glæder os til at se dig.


Mandag d. 31. maj 2021
afholder Marievang IF og Marievang IF's venner
Generalforsamling
i klubhuset, Skjoldsvej 10, 4200 Slagelse

 

Program
18.00 Generalforsamling Marievangs Venner
18.45 Fælles spisning
19.30 Generalforsamling Marievang IF

Dagsordener iflg. vedtægterne, se nedenfor.
 
Tilmelding
Af hensyn til forplejning bedes du senest den 24. maj 2021 tilmelde dig på mail andre.jensen68@gmail.com
 
Alle der deltager skal fremvise et gyldigt coronapas.
 
Indkommende forslag
skal være bestyrelsen i henne senest den 24. maj 2021 kl. 12.00.
 
Forslag fremsendes til
Vennerne: Formand André Jensen på email: andre.jensen68@gmail.com
Marievang IF: Formand Karina Haugaard på email: mif.slagelse@gmail.com
 
Opfordring
Igen i år har vi fornøjelsen at tilbyde en plads i Marievang IF's bestyrelse. Her har vi mulighed for at deltage i samt præge foreningens udbud af hold og drift. Som andre foreninger er Marievang IF baseret på frivilligt arbejde fra støtter og ildsjæle og uden denne indsats, har vi ingen forening.
 
Derfor har vi brug for DIG, så har du lyst til at bidrage til din og/eller dit barns gymnastikforening, så meld dig til og mød op vil vores generalforsamling og blive del af et stærkt fællesskab.
 
Skulle du være forhindret i at møde op, så kontakt en fra den siddende bestyrelse for en snak om hvad bestyrelsesarbejdet i Marievang IF indeholder, og hvad du kan bidrage med.
 
Bestyrelserne i Marievang IF’s Venner og Marievang IF
10. maj 2021


 

 

 

 

Marievang Idrætsforenings Venners
Ordinære generalforsamling
Mandag d. 31. maj kl. 18:00 i Marievang If s Klubhus
  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. Fastlæggelse af budget for indeværende år

 5. Fastlæggelse af kontingent

 6. Behandling af indkommende forslag

 7. Valg:

  a. Bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4
  Kasserer Gitte Horndrup Clausen modtager ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Camilla Endahl Langkjær modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Poul Erik Nielsen (Piller) modtager genvalg
  Bestyrelsessuppleant Bjarne Høiberg modtager genvalg

b. 1 billagskontrollant og 1bilagskontrollant suppleant

Billagskontrollant John Tønnesen modtager genvalg

Billagskontrollant suppleant Karen Tønnesen modtager genvalg

 1. Eventuelt

   


10.05.2021

 

 

 

Dagsorden Generalforsamling Marievang IF
Klubhuset, Skjoldsvej 10, Slagelse
Mandag d. 31.05.2021 kl. 19.30
 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning v/ Karina Haugaard

 4. Aflæggelse af revideret regnskab v/ Lars Riishøj

 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Indkomne forslag
  a. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter § 5, således at bestyrelsen udvides med 2 junior repræsentanter.

  a. Nuværende ordlyd:

§ 5 – Bestyrelsen
 
Stk. 1:Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand,
kasserer og sekretær, samt yderligere 4 menige bestyrelses-medlemmer.


Stk. 2:Formand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen.
Formand på lige år, kasserer og sekretær på ulige år.


Stk. 3:Øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2 afgående hvert år.
 
Stk. 4:Der vælges hvert år en bestyrelsessuppleant.


Stk. 5:Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.


Stk. 6:Bestyrelsen udpeger 3 personer for en toårig periode til at varetage foreningens interesser i styrelsen af " MIF DRIFT " på ulige år udpeges henholdsvis formand og medlem og på lige år kasserer.

 

 1. Ny ordlyd:

§ 5 – Bestyrelsen
 
Stk. 1:Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand,
kasserer og sekretær,  samt yderligere 4 menige og 2 junior bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 2:Formand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen.
Formand på lige år, kasserer og sekretær på ulige år.


Stk. 3:Øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2 afgående hvert år.
 
Stk. 4:Junior medlemmer vælges for en periode af 1 år ad gangen.
         
Stk. 5:Der vælges hvert år en bestyrelsessuppleant.


Stk. 6:Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år og som junior repræsentant en hver som er fyldt 15 men ikke 18 år.
 
Stk. 7:Junior repræsentanterne skal nødvendigvis ikke deltage i alle beslutninger og eventuelle person kritiske opgaver.


Stk. 8:Bestyrelsen udpeger 3 personer for en toårig periode til at varetage foreningens interesser i styrelsen af " MIF DRIFT " på ulige år udpeges henholdsvis formand og medlem og på lige år kasserer.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Lars Riishøj, kasserer – modtager ikke genvalg
Mogens Brix Nielsen, sekretær – modtager ikke genvalg
Jette Pia Sørensen – modtager genvalg
Klaus Lyngholm – modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant – ny valg
Valg af 2 junior repræsentanter under forudsætning af at pkt. 7 på dagsorden bliver vedtaget.
 

 1. Valg af bilagssuppleanter

Per Hansen – modtager genvalg
Ole Grabas – modtager genvalg
André Jensen – modtager genvalg

 

 1. Idræt om dagen v/ Lissa

 

 1. Eventuelt.

 
 10.05.2021

  

Sommersæson 2021

Da vi endnu ikke ved, hvilke indendørsidrætter der åbnes og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, har Bestyrelsen besluttet ikke at tilbyde sommergymnastik men derimod arbejde på et bredt tilbud til vores vintersæson.

Vi håber at vi ser jer igen til september måned 2021.
Rigtig god sommer til alle 😊

MIF Bestyrelse 13.04.2021
 


Kære medlemmer af Marievang IF

 

I Bestyrelsen har vi efter seneste udmelding om at aflyse opvisningen 20. marts 2021 og indstille sæsonen modtaget nogle få spørgsmål om tilbagebetaling af kontingent.

Deraf følgende overvejelser:

 

I Bestyrelsen ser vi frem til, at Marievang IF, når Regeringen igen tillader os at træne, genopstår som det sprudlende idrætsfællesskab vi alle kender og holder af.

Forudsætningen for, at vores idrætsfællesskab har været og fortsat vil være sprudlende, aktivt og glædesfyldt er på den ene side vores medlemmer og på den anden side vores træner- og hjælpeteam.

Vi er afhængige af hinanden, og især er vi afhængige af, at vores dygtige og engagerede trænere og hjælpetrænere fortsat vil lægge deres kræfter hos os. For denne store indsats modtager de en lille kompensation.

 
 

Vi håber, at I medlemmer vil bakke op om Bestyrelsens beslutning om ikke at tilbagebetale kontingent, så vi i stedet alle sammen kan honorere vores træner- og hjælperteam for den store indsats de allerede har lagt og i fremtiden vil lægge.

Vi vil gerne tilsikre et bredt udvalg af hold i kommende sæson, hvilket vi mener er i alles interesse og for at sikre bredden vil vi gerne holde på vores trænere og hjælpetrænere.

 

Vi håber på Jeres opbakning og glæder os til at se Jer til den kommende sæson.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen Marievang IF

22.01.21

 

Generalforsamling 2021

Som tidligere meddelt bliver vi pga. COVID19 situationen nødt til at

aflyse / udsætte vores generalforsamling d. 25. januar 2021.

Vi vil så snart vi har mere viden om COVID19 og de medfølgende
restriktioner indkalde til en ny generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Marievang IF
Bestyrelsen Marievang IF Venner

11.01.2021

 

Krudtugler       

...har det sjovt når de synger
Hoved-skulder-knæ og tå.

Søndag

...og det er også sjovt at ryde op, når bare
mor og far tager det hårde arbejde.


Parkour

Parkour er sjov og spas på seje baner
for både piger og drenge
og man bliver helt fjollet og glad i låget.

... meen når Kevin er med kan vi godt stå pænt
siger Parkour 9-10 år

og vi har plads til flere friske piger og drenge.Så fik vi alle hold godt i gang og alle instruktører, hjælpere og gymnaster
gør en stor indsats for at holde træningen fri for covid-19.
Tak for det.


Herreholdet valgte dog at lægge første træning udendørs i det fine vejr.